SC ECO RECICLARE GRINDASI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire statie colectare deseuri reciclabile-colectat si sortat”, propus a fi amplasat in com. Valea Macrisului, sat Grindasi, str. Centrala, nr. 62, jud. Ialomita, corp C8.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul SC ECO RECICLARE GRINDASI SRL din com. Valea Macrisului, sat Grindasi, str. Centrala, nr. 62, jud. Ialomita, corp C8, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC ECO RECICLARE GRINDASI SRL titular al proiectului “Construire statie colectare deseuri reciclabile-colectat si sortat” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire statie colectare deseuri reciclabile-colectat si sortat”, propus a fi amplasat in com. Valea Macrisului, sat Grindasi, str. Centrala, nr. 62, jud. Ialomita, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8 – 16:30 si vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainte comentarii / obersvatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Date Contact

Email : office@ecoreciclare.ro
Telefon : 021 683 44 81
Mobil : 0730 295 876